Ole Worms: Oversigt over Jelling Monumenterne (1643)

Jelling - vikingernes symbolske midtpunkt

For en stund for 1000 siden, var Jelling midtpunktet for et magtområde der strakte sig helt helt fra Hedeby til Oslo.

Foredraget ser på dette store vældes eksistensbetingelser, dets udfordringer, konflikterne med magtfulde kejsere og Danmarks kristianisering.

Tidens væsentlige emner og begivenheder vil blive berørt:
Livsformer & livsgrundlag, religion, styreformer og ekspansion.
Der vil især blive set på de drivkræfter, som førte til vikingernes til tider voldelige færden i det øvrige Europa.

Foredraget kan med fordel kombineres med en ekskursion til Jelling - oplagt, nu hvor Gorm den Gamle og Harald Blåtands lille jyske 'hovedstad' med sine gravhøje og de to Jellingesten er blevet optaget på UNESCOs fornemme liste over verdenskulturarv.