Hærvejen i nærheden af Vojens

Hærvejen - Jyllands historiske hovedpulsåre

Hærvejen / Oksevejen fra Nordjylland til Hamborg, har i 1000 år været en af Danmarks – og især Jyllands – vigtigste livsnerver: Via Hærvejen kom man til Europa - og Nordens pilgrimme helt til Camino'en i Spanien.

Foredraget tydeliggør hærvejens store betydning for handel, kulturliv og byudvikling i vikingetid og middelalder. Det viser også hvor afgørende hærvejen var for magtbalancen i Jylland - ikke mindst i hertugdømmet Slesvig.

Foredraget ledsages af en flot billed-præsentation. Den er med til at tydeliggøre foredragets vigtigste pointer.