Edvard Petersen: Udvandrere på Larsens Plads (1890). ARoS,

 

To foredrag om udvandring fra Sønderjylland:

1. De efterladte
Udvandring fra Sønderjylland i 1800-tallet


Foredraget undersøger hvilken betydning udvandringen havde for de sønderjyder der blev - til trods for Treårskrigens danske sejr, og dem der blev til trods for Preussens magtovertagelse efter 1864-krigen.

Når tusinder personer forlader et lille område, har det følger for dem der bliver tilbage. Udvandrerne var tit initiativrige og driftige unge mennesker. Det skulle have været netop dem, der sikrede udviklingen i Sønderjylland efter krigene.

Dette foredrag blev oprindeligt holdt på engelsk under titlen Those Left Behind – The Effects of the Immigration on the Duchy of Schleswig under konferencen ”Legacy of 1848” på Wartburg College i  Waverly / Iowa i 2013.
 

2. Religiøse Årsager
til den Slesvigske Udvandring 
til USA 1864-1914


Dette foredrag kaster et nyt lys over mindre kendte religiøse årsager til udvandringen fra Slesvig til USA: Religiøs mangfoldighed og religiøse spændinger i en officielt rent luthersk-protestantisk region, som oplevede reformationen inden det øvrige Danmark.
 

Foredraget kommer langt omkring - også geografisk, fra den gammelkatolske menighed på øen Nordstrand i vadehavet ved Husum, via remonstranterne i Frederiksstad og jøderne i Rendsborg til Herrnhutterne i Christiansfeld.
 

Mange af disse immigranter udvandrede til det amerikanske mid-west. Her er man stadig meget opmærksom på de sønderjyder, der slog sig ned i årene efter den dansk-tyske krig i 1864 og den amerikanske borgerkrig i samme år.

 

Derfor gennemføres der konferencer om emnet i USA. Dette foredrag blev således oprindeligt hold på engelsk under titlen Religious Aspects of the Emigration from Schleswig, 1848-1914 under konferencen ”Transplanted Ideas and Values in America's Past and Present” i North Field / Minnesota i 2017.