top of page
smith.jpg

Danmarks stille revolution i 1797

Hvordan Danmark blev et økonomisk liberalt samfund:
Fri konkurrence i kampen mod smugleri

 

Reformiveren var stor i oplysningstiden. Den optimistiske tro på, at mennesket kunne flytte bjerge, gennem ”oplyst” indsigt i tingenes rette, videnskabelige sammenhæng, syntes at være endeløs.

Johann Struensee, kong Christian 7’s tyske livlæge og senere selvbestaltede ”gehejmekabinetsminister”, havde just vist, hvad reformer kunne bevirke.

Nogle af Struensees reformer havde følsomme konsekvenser for rigets indtægter, f.eks. Stavnsbåndets Opløsning og forbuddet mod slavehandelen.

 

For at sikre flere indtægtskilder, nedsattes en særlig undersøgelseskommission, finanskommissionen. Finanskommissionens konklusioner var lærebogseksempler på anvendt Adam Smithsk liberaløkonomisk tænkning.

 

Det var dog primært hjemlige problemer, og her specielt kampen mod smugleriet, som var kongens motivation for reformen af statens økonomiske politik: ”Smughandel er da jevnligen indtraadt i redelig Handels Sted, har berøvet Statskassen en Indtægt, som den kunde behøve” (Kong Christian 7 i forordet til Toldforordningen af 1797).

 

 

bottom of page