Om Jan Jessen

Med rødder i den folkelige oplysnings tradition, holder historiker Jan P. Jessen (f. 1967) uhøjtidelige foredrag om emner indenfor dansk, sønderjysk og europæisk historie, fotohistorie samt historiske rejseforedrag.

Foredragene er opstået i mange forskellige sammenhæng: Ifm. konferencer i USA, som leder af Den Slesvigske Samling, som selvstændig historieformidler, i tiden som højskolelærer, på særlig opfordring, m.m.
Som en særlig interesse, har Jan P. Jessen udviklet foredrag om fotografiets historie – hvoraf ét også kombinerer hans interesse for Japans historie.

I løbet af årene, har Jan P. Jessen holdt over 300 foredrag: På biblioteker og højskoler, universiteter og gymnasier, for kirkesogne og aftenskoler, i auditorier og forsamlingshuse, i Danmark og i udlandet.                                      

Jan Jessens cv: