top of page
foredrag_historie_vestindien.jpg

Dansk Vestindien

Idé & virkelighed fjernt fra Danmark
 

Danmark havde en koloni i Det Caribiske Øhav i 250 år.

Ved tronskiftet efter kong Frederik III’s død i 1670, var der en positiv holdning til kolonialisme - pirret af europæiske kolonialmagters oversøiske succes.
 

Kong Christian V stiftede således i 1671 vestindisk-guineisk kompagni. Dette skulle drive handel mellem Vestindien og de danske forter i Vestafrika - Guldkysten. Kompagniet fik eneret på besejlingen af Vestindien, og ret til at besætte og bebygge øen Sankt Thomas - uden at tage højde for en evt. oprindelig lokal befolkning.
 

Hør historien om et sort stykke danmarkshistorie, hvor mange – bogstaveligt - gik over lig på vejen til økonomisk succes.

bottom of page