top of page
Foredrag_Christiansfeld.jpg

Christiansfeld
- pietismens kraftcenter i "udkants-Slesvig"

Hør om Jan Hus, Erasmus af Rotterdam og andre indflydelser, der førte til grundlæggelsen af den Herrnhutiske Brødremenighed. Den oplevede sin første blomstring langt fra Herrnhut - i Christiansfeld, som i dag er UNESCO-verdensarv.

 

Udvandrerne fra den pietistiske brødremenighed i Herrnhut i Sachsen anlagde Christiansfeld på bar mark, i det daværende hertugdømme Slesvig.
 

Christiansfeld blev oprettet som en herrnhutisk koloni i 1771 efter tilladelse af Christian 7 – kraftigt tilskyndet af sin faste samarbejdspartner, Johann Friedrich Struensee.
 

Christiansfeld var et typisk oplysningstids-projekt: På et ”oplyst grundlag” skulle den nye by tilføre det øvrige danske samfund moderne fornyelser.

Med det mål for øje, tildelte kongen kolonien privilegier: Foruden ti års frihed for told og skat, fik byen tilladelse til at drive handel og håndværk under yderst fordelagtige vilkår.
 

Jan Jessen har været optaget af Jan Hus og Erasmus af Rotterdam, siden han skrev speciale om den tids religionshistorie. Han har formidlet Christiansfelds historie på vegne af Museum Kolding mange gange.
 

bottom of page