historie_foredrag_religionsfrihed.jpg

Constantin Hansen: Den Grundlovgivende Rigsforsamling (1864). Frederiksborgmuseet

Religionsfrihed i Danmark

For at skildre baggrunden for den religionsfrihed Danmark fik med grundloven i 1849, ser foredraget på årsagerne for den u-frihed, der gik forud for friheden.

Foredraget tager således udgangspunkt i kong Christian III’s kirke-lovgivning fra reformationstiden, og sporer hvordan de religiøse restriktioner er blevet håndhævet - og slækket på - gennem tiderne.

Foredraget viser derefter hvordan en ændret storpolitisk situation, ikke mindst i hertugdømmerne, medførte en langsomt tiltagende grad af religiøs frihed på vej mod 1849.