top of page
historie_foredrag_kobbermølle.jpg

Christian V, Kolonialisme og Kobbermøllen
 

I 1755 blev al handel på kolonier frigivet i Danmark, Norge og i hertugdømmet. Dermed var den slesvigske kolonihandel for alvor begyndt.
 

Kolonialismen havde dog sin spæde optakt på kong Christian V’s tid, idet kongen fremmer oversøisk kolonidannelse: Han grundlægger det vestindiske kompagni, straks efter sin tronbestigelse. Fra 1680 ser vi således kongen fremme vestindisk produktion og handel med afrikanske slaver.
 

I marts 1687 grundlægger kongen kobbermøllen ved Flensborg. Foredraget viser, hvordan dette skridt må ses i lyset af kolonialismen.


Foredraget hviler på Jan P. Jessen bidrag til antologien ”Sønderjylland-Schleswig Kolonial - Kolonialismens kulturelle arv i regionen mellem Kongeåen og Ejderen” (Syddansk Universitetsforlag)

bottom of page