top of page
historie_foredrag_kobbermølle.jpg

Christian V, Kolonialisme og Kobbermøllen
 

For Hertugdømmet Slesvig begyndte kolonihandelen for alvor i 1755, da handelen på kolonierne blev frigivet for danskere i Danmark, Norge og hertugdømmet.
Kolonialismen havde dog allerede sin spæde optakt på kong Christian V’s tid, idet kongen her faciliterer oversøisk kolonidannelse.

 

Christian V’s betydning for Flensborgs kobbermølle er stor: Kobbermøllens ejere i 1800-tallet ser ham som Kobbermøllens grundlægger, idet Christian V’s oktroj af marts 1687 bevilliger grundlæggelsen af kobbermøllen ved Flensborg.

1680’erne danner også tidsrammen om Christian V’s begyndende kolonialisme: Han grundlægger det vestindiske kompagni straks efter sin tronbestigelse. Efter 1680 ser vi derfor kongens bestræbelser på at fremme vestindisk produktion og handel med afrikanske slaver.

Foredraget viser således, at Christian V havde et stærkt incitament til at befordre en ny kobbermølle i lyset af kolonialismen. Den søgte kongen at fremme med afrikansk-vestindisk slavehandel, i de år hans oktroj grundlagde kobbermøllen.
 

Foredraget hviler på Jan P. Jessen bidrag til antologien Sønderjylland-Schleswig Kolonial - Kolonialismens kulturelle arv i regionen mellem Kongeåen og Ejderen (Syddansk Universitetsforlag)

bottom of page