top of page
foredrag_historie_versailles.jpg

"The Big Four" i Versailles: Fra venstre mod højre: Storbritanniens premierminister David Lloyd George, Italiens ministerpræsident Vittorio Orlando, Frankrigs premierminister Georges Clemenceau, og USA’s Præsident Woodrow Wilson.

Sønderjylland & Versailles

Aabenraa-resolutionen, som Vælgerforeningen for Nordslesvig med H.P. Hanssen i spidsen havde vedtaget på Folkehjem i Aabenraa i 1918 , fik en afgørende betydning for det slesvigske spørgsmål under fredsforhandlingerne i Versailles.

 

Hermed var det slesvigske spørgsmål blevet et punkt på dagsordenen ved fredskonference Versailles. Her skulle Europas skæbne afgøres, og mange europæiske landegrænser stod til diskussion.

Hør om baggrunden for Versailles-konferencen, forhandlingernes forløb, og få en mulighed for at se den sønderjyske grænsedragning i et internationalt lys.

bottom of page