top of page
Foredrag_bibliotekshistorie_Sønderjylland

Geerz' sprogkort af 1838. Rødt: Dansk sprogområde. Blåt: Tysk sprog

Danskhed trods alt -
 

Dansk biblioteksvæsen i det tyske Sønderjylland mellem 1864 og Genforeningen
 

Efter 1864, da Sønderjylland blev en preussisk provins, oprettede "Foreningen til det danske Sprogs Bevarelse i Nordslesvig" - bedre kendt som Sprogforeningen - danske bogsamlinger. De skulle spille en nøglerolle for bevarelsen af danskheden i det preussiske Slesvig.
 

Foredraget om de sønderjyske biblioteker mellem 1864 og 1920, er fortællingen om en tid, hvor biblioteker havde nationalpolitisk og udenrigspolitisk betydning.
Foredraget tydeliggør, hvordan skiftende nationale og internationale forhold påvirkede bibliotekerne, samtidigt med, at også bibliotekerne selv påvirkede nationale og internationale forhold.
 

Treårskrigen, 1864-krigen og Genforeningen var kun rammefortællingen, omkring en historie om standhaftige biblioteker, der blev ved med at støtte danskheden, i hverdagen i Sønderjylland mellem 1864 og Genforeningen – foruden andre nationalhistoriske hovedbegivenheder.

 

Foredraget er blevet holdt i mange varianter og modifikationer, siden Jan Jessens tid som leder af Den Slesvigske Samling på Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
 

bottom of page