top of page
foredrag_historie_udvandring.jpg

Edvard Petersen: Udvandrere på Larsens Plads (1890). ARoS,

 

To foredrag om udvandring fra Sønderjylland:

1. De efterladte
Udvandring fra Sønderjylland i 1800-tallet


Foredraget undersøger hvilken betydning udvandringen havde for de sønderjyder der blev - til trods for Treårskrigens danske sejr - og dem ikke udvandrede, til trods for Preussens magtovertagelse efter 1864-krigen.

Når tusinder forlader et lille område, har det følger for dem der bliver tilbage. Udvandrerne var tit initiativrige og driftige unge mennesker. Det skulle have været dem, der sikrede udviklingen i Sønderjylland efter krigene.

Dette foredrag blev oprindeligt holdt på engelsk under titlen Those Left Behind – The Effects of the Immigration on the Duchy of Schleswig under konferencen ”Legacy of 1848” på Wartburg College i  Waverly / Iowa i 2013.
 

2. Religiøse Årsager
til den Slesvigske Udvandring 
til USA 1864-1914


Dette foredrag kaster et nyt lys over mindre kendte religiøse årsager til udvandringen fra Slesvig til USA: Religiøs mangfoldighed og religiøse spændinger i en officielt rent luthersk-protestantisk region, som oplevede reformationen inden det øvrige Danmark.
 

Foredraget kommer langt omkring - også geografisk, fra den gammelkatolske menighed på øen Nordstrand i vadehavet ved Husum, via remonstranterne i Frederiksstad og jøderne i Rendsborg til Herrnhutterne i Christiansfeld.
 

Mange af disse immigranter udvandrede til det amerikanske mid-west. Her er man stadig bevidst om de sønderjyder, der slog sig ned i årene efter den dansk-tyske krig i 1864, og den amerikanske borgerkrig i samme år.

 

Derfor gennemføres der konferencer om emnet i USA. Dette foredrag blev således oprindeligt hold på engelsk under titlen Religious Aspects of the Emigration from Schleswig, 1848-1914 under konferencen ”Transplanted Ideas and Values in America's Past and Present” i North Field / Minnesota i 2017.


bottom of page